Uvodno

Izdavač Internet stranice www.drstimac.com je ŠTIMAC CENTAR DENTALNE MEDICINE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ozaljska 64, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080477184, osobni identifikacijski broj (OIB): 70599154541 (u daljnjem tekstu: „Izdavač“, “mi”, “nas”, “naš”), ujedno Voditelj obrade podataka.

www.drstimac.com je Internet stranica putem koje Izdavač pruža informacije o proizvodima i uslugama koje se nalaze u ponudi Izdavača.

Korisnik Internet stranice www.drstimac.com ili općenito usluga Štimac centra dentalne medcine d.o.o. je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila Internet stranici www.drstimac.com ili koristila usluge (u daljnjem tekstu: „Korisnik“).

Internet stranica podrazumijeva sve Internet stranice i njihove dijelove koje se nalaze unutar domene www.drstimac.com.


Općenito

Ova Pravila privatnosti propisuju uvjete i pravila koji se odnose na praksu postupanja u vezi s osobnim podacima Korisnika te objašnjavaju načine prikupljanja, obrade i zaštite osobnih podataka.


U tvrtki Štimac centar dentalne medicine d.o.o. znamo koliko je privatnost i zaštita osobnih podataka bitna našim korisnicima i zato želimo biti jasni kako prikupljamo, koristimo i pohranjujemo osobne podatke.


Ova Pravila privatnosti primjenjuju se na bilo koju web stranicu pod domenom www.drstimac.com koja je u vlasništvu Štimac centar dentalne medicine d.o.o. ili bilo koji pristup uslugama putem interneta, neovisno o tome koriste li korisnici za pristup računalo, mobilni telefon, tablet ili drugi pametni uređaj.


Korištenjem ovih Internet stranica, Korisnici iskazuju da se slažu s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internet stranice www.drstimac.com i ostalih usluga putem interneta u skladu s istima.


Pravo korištenja ovih Internet stranica i usluga osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.


Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.


Korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do tehničkih problema pri radu Internet mreže čime može doći do prekida usluga ili drugih događaja koji su izvan kontrole Izdavača, a iz kojeg razloga isti nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Izdavača.
Promjena Pravila privatnostiIzdavač zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje Internet stranica. Isto tako, Izdavač može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.


Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Pravila privatnosti. Ako dođe do promjene Pravila privatnosti, a Korisnik nastavi koristiti naše usluge ili Internet stranice www.drstimac.com, smatra se da prihvaća Pravila privatnosti u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Pravila privatnosti važeća je prema trećima odmah po objavi na Internet stranicama www.drstimac.com. Svako korištenje predmetnih Internet stranica, osim upoznavanja s izmjenama Pravila privatnosti, od strane Korisnika nakon takve promjene smatrat će se kao prihvaćanje tih promjena.


Potičemo da svaki Korisnik pažljivo pročita Pravila privatnosti, kao i sva dodatna pravila, da bi saznao kako se postupa u vezi njegovih osobnih podataka svaki puta kada koristi naše usluge ili web stranicu www.drstimac.com.


Bitno je da Korisnik prati sva ažuriranja ovih Pravila privatnosti i drugih pravila korištenja web stranice i usluga. Iako nismo dužni, o pojedinim promjenama ovih Pravila privatnosti možemo obavijestiti Korisnike javnom objavom ili slanjem elektroničke pošte. Najnovija verzija ovih Pravila privatnosti uvijek će biti dostupna ovdje, a Korisnik može provjeriti datum promjene kako bi znao kada je bilo zadnje ažuriranje.


Kako prikupljamo podatke?Osobne podatke Korisnika prikupljamo kada nam ih Korisnik pošalje ili dopusti njihovo korištenje. Primjerice, putem obrasca na web stranici www.drstimac.com, putem elektroničke pošte, telefonskim putem, poštom ili pisanim putem ili preko društvenih mreža putem kojih nas Korisnik može kontaktirati. U iznimnim slučajevima i kada Zakon to dopušta podatke Korisnika možemo dobiti i iz drugih izvora.


Koje podatke prikupljamo?Kako bismo odgovorili na specifične upite Korisnika, personalizirali sadržaj Korisniku, prilagodili oglasne poruke u skladu s interesima ili ponašanjem Korisnika te općenito poboljšali korisničko iskustvo prikupljamo sljedeće podatke:


Podaci koje nam Korisnik izravno daje, a prikupljamo ih kroz obrasce na web stranici www.drstimac.com, putem elektroničke pošte, društvenih mreža ili telefonskim putem.

Ime i prezime

Email adresa

Broj telefona

Poruka ili upit Korisnika (može uključivati podatke o prošlom ili trenutnom zdravstvenom stanju i podatke o izvršenim tretmanima)

Rendgenska ili druga slika od Korisnika

Podaci o tome kako Korisnik koristi web stranicu www.drstimac.com, koji uključuju podatke o uređajima i sustavima kojima Korisnik pristupa web stranici, poput vrste uređaja, vrste operativnog sustava, internetskog preglednika, IP adrese, piksela i drugi podaci vezani uz sustave kojima Korisnik pristupa web stranici.

Statistički podaci zapisa koji putem kolačića prate ponašanje Korisnika na web stranici, a uključuju podatke o vremenu provedenom na web stranici, podatke dijagnostike i analitike, podatke o tijeku i koracima Korisnika na web stranici. Također, uključuju informacije i podatke o aktivnosti i interakciji Korisnika s web stranicom, koje koristimo za bolje razumijevanje potreba Korisnika ili mogućih problema, a u cilju poboljšanja iskustva Korisnika na web stranici. Više o tome kako koristimo podatke pohranjene u kolačićima pročitajte ovdje.

Podaci o korištenju elektroničke pošte koji podrazumijevaju vrijeme otvaranja odgovora poslanog elektroničkom poštom, broj otvaranja i broj klikova na odgovor poslan elektroničkom poštom.

Podaci dobiveni od treće strane, koji podrazumijevaju podatke od Korisnika i iz drugih javno dostupnih izvora koje dopušta Zakon, primjerice od društvenih mreža te ih možemo kombinirati s drugim podacima koje dobijemo od Korisnika.

Drugi podaci, koje možemo prikupljati o Korisniku, o njegovom korištenju web stranice www.drstimac.com ili njegovom korištenju naših usluga, a čiju vrstu i način prikupljanja ćemo objasniti na mjestu gdje se prikupljaju te ih obrađivati uz privolu Korisnika. Korisnik može uskratiti pružanje određenih osobnih podataka, no to može imati utjecaj na mogućnosti korištenja određenih usluga. Pojedine podatke Korisnik je dužan ustupiti, a Štimac centar kao voditelj obrade dužan obrađivati prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Kako koristimo podatke?
Osobni podaci prikupljeni od Korisnika mogu se koristiti u sljedeće svrhe:


U vezi s korištenjem naših usluga, odnosno mogućnosti odgovaranja na specifične upite Korisnika.

Radi kontaktiranja u vezi s terapijskim postupcima, što može uključivati i obradu podataka radi izrade plana terapija ili ponude.

Zbog poboljšanja općenitog korisničkog iskustva na web stranici, razumijevanju želja i potreba Korisnika i poboljšanja naših usluga.

Pružanja relevantnijeg oglašavanja, odnosno isporučivanja oglasa koji su u skladu s interesima Korisnika ili se temelje na ponašanju i aktivnosti Korisnika na web stranici.

Za slanje promotivnih obavijesti putem elektroničke pošte, poput obavijesti o posebnim ponudama, beneficijama za pacijente, akcijama, popustima i edukativnih materijala.

Za analitičke i statističke obrade kako bi bolje razumjeli kako Korisnici koriste naše usluge i web stranicu.

Za istraživanje i analize tržišta i klijenata kako bi bolje razumjeli tržišne potrebe i više saznali o našim klijentima te im mogli ponuditi najrelevantniju komunikaciju i općenito bolju uslugu.

Radi dijeljenja osobnih podataka s našim Ugovornim izvršiteljima obrade podataka, poput naših IT i infrastrukturnih partnera, marketinških partnera, knjigovodstvenog servisa ili partnera za organizaciju smještaja.

Radi obrade koja je nužna prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i drugih zakona koji nas to obvezuju.

U svrhu obrade osobnih podataka Korisnika koristimo aplikacije/platforme koji su naši ugovorni izvršitelji podataka i s kojima imamo Ugovor o korištenju i zaštiti osobnih podataka:


Facebook – Aplikacija putem koje se predstavljamo i oglašavamo našim postojećim i potencijalnim korisnicima. Ukoliko želimo doseg naših postojećih korisnika moguće je ubacivanje baze osobnih podataka postojećih korisnika (onih koji su za to dali privolu) u aplikaciju koja onda prikazuje oglase samo tim korisnicima, kao i povratno oglašavanje određenim skupinama korisnika čije su aktivnosti na web stranici prikupljenje putem Facebook pixela ugrađenog u kod web stranice www.drstimac.com.


G Suite – Platforma koja nam služi za cijeli skup Google poslovnih aplikacija. Poslovne aplikacije koristimo za čuvanje poslovnih dokumenata koji mogu sadržavati i osobne podatke Korisnika, email komunikaciju s partnerima te potencijalnim i postojećim korisnicima naših usluga.


Vocus – Aplikacija putem koje pratimo tko je od Korisnika pročitao e-mail odgovor koji smo poslali i koliko puta ga je otvorio.


Mandrill – Platforma u koju stavljamo bazu osobnih podataka za slanje veće količine mailova – u svrhu čestitki, edukacije, obavijesti o posebnim ponudama, akcijama i slično.


Mailchimp – Platforma u koju stavljamo bazu osobnih podataka za slanje veće količine mailova – u svrhu čestitki, edukacije, obavijesti o posebnim ponudama, akcijama i slično.


Zappier – Aplikacija koja povezuje niz programa i drugih aplikacija kao što su Mandrill, Mailchimp i Gsuite za prebacivanje i pohranjivanje određenih podataka.


Bitrix – Platforma koju koristimo za internu komunikaciju unutar Štimac centra, gdje povremeno možemo prenijeti osobne podatke Korisnika.


Hotjar – Platforma putem koje pratimo što korisnici rade na našoj web stranici, kako se kreću, što ih zanima i prema tome testiramo nove sadržaje na našoj web stranici.


Kako pohranjujemo podatke?Podatke Korisnika pohranjujemo na vlastitim serverima lociranim u Hrvatskoj i na serverima ponuđača usluga u oblaku koji se nalaze u EU i SAD-u.


Pohranjujemo i obrađujemo samo one podatke i od onih korisnika koji su dali osobnu privolu za njihovu obradu i u svrhe koje ne izlaze iz svrha navedenim u ovim Pravilima privatnosti. U slučaju iznimne pohrane i obrade podataka, koja nije obuhvaćena ovim Pravilima privatnosti Korisnik će prethodno o tome biti obaviješten. Zaštita privatnosti osobnih podataka je trajna te poduzimamo sve mjere zaštite istih u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.


Prema Zakonu o stomatološkoj djelatnosti, medicinski podaci čuvaju se 10 godina od završenog liječenja, dok se prema Zakonu o računovodstvu računovodstveni podaci čuvaju 11 godina.


Za više informacija o tome gdje i koliko dugo se pohranjuju podaci Korisnika molimo Vas da nas kontaktirate na info@drstimac.com.
Kako štitimo osobne podatke Korisnika?Osobne podatke Korisnika i njihovu zaštitu shvaćamo ozbiljno te trajno primjenjujemo odgovarajuće organizacijske, fizičke i tehničke mjere kako bi zaštitili sve osobne podatke koje prikupljamo.


U svrhu zaštite osobnih podataka poduzeli smo niz mjera:


Pravilnik o zaštiti i obradi podataka klijenata Štimac centra dentalne medicine

Procjena rizika i sigurnosti informatičke opreme i servera na kojima se pohranjuju osobni podaci.

Upotreba sigurnih i pouzdanih servera za pohranu podataka.

Pažljiv i odgovoran izbor Izvršitelja obrade te potpisivanje ugovora o zaštiti podataka sa svim izvršiteljima obrade podataka.

Osposobljavanja zaposlenika o važnosti povjerljivosti, održavanja sigurnosti i privatnosti i postupanja u vezi s osobnim podacima Korisnika.

Imenovanje ovlaštene osobe (Službenika) za zaštitu i čuvanje osobnih podataka.

Osobne podatke Korisnika nećemo dostavljati, prodavati ili ustupiti trećim stranama, osim onima koji su navedeni u ovim Pravilima privatnosti te onima s kojima imamo Ugovor o zaštiti osobnih podataka. Podatke iznimno možemo dostaviti trećoj strani ako je to neophodno za zaštitu vitalnih interesa Korisnika, zakonski obvezno, potrebno u svrhu pravnih postupaka, izričito zatraženo od strane Korisnika ili neophodno za odgovor njegovom zahtjevu.


Osobne podatke za koje više ne postoji osnova ili privola za obrađivanje možemo zadržati u svrhe statistike ili čuvanja povijesti komunikacije, ali iste nećemo obrađivati niti na koji način te ćemo ih čuvati od bilo kojeg neovlaštenog pristupa ili upotrebe.


Bitno je istaknuti kako, bez obzira na mjere zaštite osobnih podataka koje poduzimamo, nijedno internetsko mjesto, elektronički prijenos, računalna mreža ili bežična veza nisu posve sigurni.
Koja su prava Korisnika u vezi s osobnim podacima?Korisnik u svakom trenutku bez navođenja razloga može zatražiti svoja prava vezano uz osobne podatke koji se obrađuju, osim vezano za one podatke koje prikupljamo s obzirom na Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Ta prava podrazumijevaju:


Pravo na uvid u osobne podatke i svrhe njihove obrade

Pravo na izmjenu osobnih podataka

Pravo na brisanje osobnih podataka

Pravo na ograničenu obradu osobnih podataka i pravo na izmjenu svrhe obrade

Pravo na slanje osobnih podataka

Pravo na povlačenje privola za obradu osobnih podataka

Korisnik može svoja prava vezano uz osobne podatke provesti slanjem poruke na info@drstimac.com ili putem obrasca.
KontaktAko imate bilo kakvo pitanje o obradi ili zaštiti osobnih podataka kontaktirajte nas na info@drstimac.com ili na adresu Štimac centar dentalne medicine d.o.o., Ozaljska 64, 10 000 Zagreb.


U slučaju da smatrate da u vezi s vašim podacima ne postupamo u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i GDPR uredbom te ako isto ne možete riješiti u suradnji s nama, pritužbu možete podnijeti nadležnom tijelu – Agencija za zaštitu osobnih podataka.
Zadnja izmjena: 25.05.2018.

Who we are

Suggested text: Our website address is: http://www.drparlov.com.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.